O projekcie


EwiKor Korus Dawid realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z poddziałania 1.2.1. Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych z zakresu spawalnictwa w firmie EwiKor Korus Dawid”.

Celem niniejszego projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii zautomatyzowanego, orbitalnego spawania hybrydowego metod PAW i TIG z wykorzystaniem pozycjonowania oraz wdrożenie na rynek efektów projektu w postaci specjalnie opracowanej mieszanki gazowej, urządzenia oraz usługi spawania innowacyjną metodą.

Efektem realizacji projektu będzie poprawa konkurencyjności i efektywności Wnioskodawcy poprzez wdrożenie własnej innowacyjnej technologii spawania, niedostępnej obecnie na rynku.

Wartość projektu: 17 473 747,09 zł
Wartość dofinansowania:7 014 037,10 złEwiKor Korus Dawid realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z poddziałania 3.2.1. Badania na rynek dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie do działalności EwiKor Korus Dawid stalowych zbiorników magazynowych z innowacyjną konstrukcją dachową”.

Celem niniejszego projektu jest wdrożenie na rynek zbiorników stalowych z innowacyjną konstrukcją dachową i procesu spawania hybrydowego z zastosowaniem innowacyjnej mieszanki gazowej.

Efektem realizacji projektu będzie poprawa konkurencyjności i efektywności Wnioskodawcy poprzez wdrożenie własnej innowacyjnej technologii produkcji stalowych zbiorników magazynowych z innowacyjną konstrukcją dachową oraz spawania hybrydowego autorską mieszanką gazową, niedostępnych obecnie na rynku.

Wartość projektu: 32 245 926 zł
Wartość dofinansowania: 11 797 290 złEwiKor Sp. z o.o. realizuje projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla EwiKor Sp. z o.o.” w ramach działania 3.4 Dotację na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligent Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Celem niniejszego projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Efektem realizacji projektu będzie utrzymanie płynności finansowej Wnioskodawcy.

Wartość projektu: 224 021,04 zł
Wartość dofinansowania: 224 021,04 zł